הסכמי העסקת עובדים

העסקת העובדים וניהול כוח האדם מהווה עולם ומלואו ,

ניתן לומר כי כיום הנכס העיקרי של כל חברה הפועלת במשק הישראלי הינו כוח האדם . הנושא מהווה נדבך מרכזי בהתפתחותו של כל עסק, בין אם בחברות הייטק ובין אם מדובר בחברות ממגזרים אחרים .

תהליך גיוס המשאב האנושי מלווה את החברה בד"כ מראשית דרכה.

גיבוש ועיצוב נכונים של הסכמי ההעסקה והליווי המשפטי הכרוך בו הוא חשוב ביותר.

לעתים טעות ו/או חוסר מקצועיות עלולים מובילים לתוצאות בלתי הפיכות .