הקמה וייעוץ שוטף לחברות

תחום התאגידים המסחריים בכלל ותחום החברות בפרט הינו תחום אשר הפן העיקרי שלו הנו אמנם עסקי ומסחרי, אך לפן המשפטי יש השלכה עצומה על סיכויי ההצלחה (או ההסתבכות) של החברה ויזמיה .

משכך, חזונו של היזם הוא רק ראשיתו של התהליך, ומשעה שהוא נרקם ונדרשת דרך ארוכה עד להבשלתו לכדי מעשה, דהיינו לעסק מסחרי המניב תשואות ליזמים.

במהלך 20 שנות פעילותנו משרדינו צבר ניסיון רב בגיבוש חליפת הסכמים ופתרונות ברבדים שונים החיוניים להצלחת החברה:

– גיבוש הסכמי המייסדים;

– הסכמי השקעה ראשוניים;

– מסמכי היסוד לרבות איזון וחלוקת הכוחות בהיבטי ההון ו/או הניהול של המניות;

-טיפול בהקמת החברה ובמוסדותיה;

– התקשרות החברה עם צדדים שלישיים , עובדים, ספקים ולקוחות;

-טיפול וליווי בהקמת חשבונות הבנק וגיוסי האשראי;

– ליווי שוטף : הסכמי רכש, הסכמי שירות, פעילות שוטפת מול הבנקים, ניהול הזכרון המשפטי ושיעבודי החברה וכיוב'.

התחום האמור מובל במשרדנו על ידי עורך הדין עוזי בראון. אנו רואים לכבוד לטפל בחברות רבות במשק הישראלי ולהיות שותפים להצלחתן .