הקמה וייעוץ שוטף לעמותות

העמותות המטופלות על ידי משרדנו עוסקות בעיקר במטרות "צדקה" ו/או ניהול מוסדות לרווחת הציבור שלא למטרת רווח.

העמותות האמורות בדרך כלל מוקמות כגוף "וולנטרי" והניסיון מלמד שכככל שחולף הזמן קיימת תנודתיות בהרכב האנושי , בין אם בקרב חברה העמותה ובין אם בקרב חברי הוועד המנהל .

לצד הסיוע ביזום ובהקמת העמותה , משרדנו מטפל בעדכון השוטף ובדיווחים לרשם העמותות , כמו גם בליווי משפטי שוטף למוסדות העמותה.

נדגיש כי איננו מטפלים במתן ההכרה לעמותה כמלכ"ר , יחד עם זאת אנו עובדים בשיתוף פעולה עם רואה החשבון של העמותה על מנת להקל עליו בטיפול בהפיכתה למלכ"ר .

התחום האמור מובל במשרדנו על ידי עורך הדין עוזי בראון.