ניהול מערך השיעבודים והמשכונים

המושג "הבנקים הם החמצן של המדינה" מהווה מוטיב חשוב בעולם העסקים הישראלי .

מעטות החברות שאינן זקוקות לאשראי בנקאי.

המציאות הישראלית מלמדת שהאשראי הבנקאי מהווה לא אחת צינור האוויר של העסק .

דא עקא שאשראי שכזה מלווה בד"כ במסמכי אשראי , שעבודים למיניהם לרבות "שעבודים שוטפים" , "שעבודים שליליים", "משכונות", החלטות מוסדות החברה וכיוב' .

לעתים, בשל תנאי הליווי הבנקאי , על החברה להיזקק למספר בנקים שונים, דבר המצריך תיאום אשראי ותיאום שעבודים.

למשרדנו ניסיון עשיר בליווי חברות בעבודה השוטפת לרבות בכל הקשור לגיוס הון ו/או אשראי , ניהול תמונת השעבודים לרבות מניעת "התנגשות" בין שעבודים ו/או התחייבויות לבנקים שונים . ראוי לזכור ש"תקלה" בנושאים הללו עלולה להוביל להעמדה מידית של מסגרת האשראי לפרעון מיידי ! וניהול הנושא באופן ראוי ורציף ימנע תקלות שכאלה.