פירוק חברות מרצון

מדיניות רשם החברות השתנה במהלך השנים האחרונות בעיקר בעקבות שינוי בחקיקה .

אם בעבר "הדרך" למחיקת חברה לא פעילה הייתה על ידי "זניחתה" ( הימנעות מהגשת דוחות שנתיים לרשם והימנעות מתשלום אגרה לרשם החברות ) , הרי ששינויי החקיקה מאפשרים כיום לרשם החברות הטלת עיצומים כספיים על בעלי העניין בחברה . ואכן בעלי מניות רבים פונים אלינו בנושא.

לצד השיקול הנ"ל קיימים כמובן גם שיקולים נוספים לדוגמא האפשרות להעביר נדל"ן של חברת נדל"ן , ללא מס, לבעלות בעלי מניותיה אגב פירוקה ועוד .

משרדנו בקי בהליכי הפירוק כאמור ומלווה בעלי עניין בהליכי הפירוד השונים .